İlişkilerde Uyumun Anahtarı

“İlişkilerdeki en büyük zorluklar, arkadaşlıkta, ortaklıkta ve birlikte derinleşmeye devam etme isteği olduğunda azalır. Bir anlaşmazlık karşısında sorumluluk alma, bir fark ortaya çıktığında iletişim kurma, rahatsız edici durumlar hakkında dürüstlükle konuşma isteği de olduğunda. İlişkilerde uyumu sürdürmenin anahtarı samimi, nazik ve saygılı iletişimdir.” – SriPremBaba

Hayat dönüp dolaşıp ilişkiler merkezinde odaklanır. Tüm evren büyük bir ilişki ağı. Bazı ilişkiler daha samimi, daha net ve yakın iken bazıları gelgitli, mesafeli, küskün ya da uzak. Ama her halûkarda her daim bir ilişki, bir iletişim ve enerji alış-verişi söz konusu.

Bir kişi zihninizden geçse dahi o kişi ile bir iletişimin varlığının göstergesi bu düşünce.

Yaşam yolculuğumuzda ilişkilerimiz aracılığıyla gelişiyor, büyüyor, öğreniyor, tecrübe ediyor ve ruhun tekamülünde ilerliyoruz.

İlişkilerin her türü bize tecrübe katar, özellikle de kalbin yolundaysanız hiç bir ilişkiyi es geçmezssiniz.

Romantik ilişkiler ise bize animus ve anima enerjilerinin matrisini getirdiği için elzem bir yere sahip. Her ilişki bir yolculuk. Bu yolculuğun en önemli idraklerinden birisi de karşındaki kişinin senin bir yansıman olduğu gerçeği. Elbette o fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak ayrı bir geçmişe sahip bir varlık, bu tartışılamaz. Ancak birlikte olduğunuz kişi ile yaşadığınız duygular size aittir.

Bu çok değerli bir bilgelik getirir. Hem ilişkiye hem de bu idrake ulaşan bireylere.

İlişkide çıkan duygular bu ikili ilişkiye ait bir bileşendir, doğru, ancak oluşan problem ve sıkıntılara çözüm bulmak isteniyorsa duyguların sorumluluğu alınmalı. Duygular sahiplenilmeli.

Hissettiğin duygunun kaynağını, nedenini karşında aramak beyhude ve zaman öldüren bir çabadır.

Her duygunun kaynağı kişinin psişesindeki kalıplardan kaynaklanır. İlişkide karşı tarafla olan durumlarla yüzeye çıkar.

Aşk acısının karşındakinden kaynaklandığını düşünürsün. Oysa en derinlerindeki eksikliğe, özüne özlemdir aşk dediğin. O duygunun kimyası karşındakinin iç arayışı ile birleştiğinde ruhu yükselten hisler (duygudan farklı olarak) uyandırır.

Oysa sen kendini arayıp, kendinle buluşma özlemindesindir

Gülenay Pema