Kişisel Veriler

Formda belirttiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim her türlü kişisel verinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak eğitim hizmeti sunmak, kitap satışı, iletişime geçmek amacıyla kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve eğitmen tarafından gerekli görülmesi halinde sadece asistan eğitmen ekibi ile paylaşılmasına rızam olduğunu beyan ederim.