Sipariş Bilgisi – Teslimat ve İptal-İade Şartları

– Gülenay Antep Ateş tarafından yayımlanan kitapların alımı için gerçekleştirilecek ödemeler iyzico üzerinden yapılmaktadır. Kitap alımına dair internet sitesinde herhangi bir kişisel veriniz veya kredi kartı bilgileriniz kaydedilmemektedir. Ödeme linkleri vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik Gülenay Antep Ateş herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

– Sipariş ettiğiniz ürünlerin gönderimi anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından, kargo ücreti alıcıya ait olacak şekilde kargo teslim günlerinde gönderim sağlanacaktır. Covid-19 önlemleri çerçevesinde kargo şirketlerinin gönderimlerine göre teslimat süreleri değişebilmektedir.

– Ödemeniz ile birlikte siparişiniz onaylanmış olup, onayı takip eden 2/3 iş günü içinde paketiniz kargoya teslim edilecektir. Kargoda yaşanan gecikme ve sorunlardan Gülenay Antep Ateş sorumlu değildir.

– Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, bu durum 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bildirilir ve 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilir.

– Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

– Mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Ödeme Alıcı’nın kredi kartına iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

– Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmadan hasarsız ve ambalajları açılmamış bir şekilde fatura ile birlikte iade edilmelidir.

– Satın alınan ürünün Alıcıya teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

– Kargo şirketinden kaynaklı problemlerden oluşan her türlü iptal/iade durumunda kargo ödemeleri kargo Alıcı’ya aittir.

– Ödemeniz ile siparişiniz ve işbu sayfada yer alan satış koşullarını kabul ettiğinizi onaylanmış olup, onayları takip eden 3 iş günü içerisinde paketiniz kargoya teslim edilecektir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI: 

ADRES: 

EPOSTA: 

TEL:

– Cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yıborç altına sokan belgeleri iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

– Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.