Gizlilik, Sır Saklama Yükümlülüğü ve Sözleşme

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcı’nın kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.

Katılımcı eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriğinin FSEK ve sair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet haklarının Gülenay Pema Antep’e ait olacağını ve eğitimcinin meslek sırlarının veya eğitim sırasında alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarmayacağını, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacaktır.

Katılımcı, web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Katılımcı, Sözleşmenin/formun imzalandığı veya sözleşmenin/formun kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden/formdan ve eğitim/inzivaya katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi/formu imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile eğitim/inzivaya uygulayıcılarına sözleşmenin/formun imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

Önemli Not: Gülenay Pema Antep’in yayınladığı makaleler ve verdiği eğitimler tıbbi tedavi ya da öneri niteliği taşımamaktadır. Eğitim/İnzivaya katılım, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formu’nun gönderilmesi akabinde verilen bilgilerin Gülenay Pema Antep tarafından değerlendirilmesi sonucunda onaylanacaktır. Katılım formunun eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. İnziva katılımı için sağlıklı (fiziksel-zihinsel-duygusal) olmak şarttır. Psikolojik destek alan ya da son 3 yıl içinde almış adaylar ile bu yönde depresyon, panik atak, manik depresyon vb. tanı ve teşhisler ile tedavi görmüş, ilaç kullanmış kişilerin katılımları kabul edilmemektedir. Bu eğitimler/inzivalar sağlık hizmeti niteliğinde bir terapi, teşhis, tanı veya tedavi olmayıp, eğitim/inzivaya gelecek kişiler bunun bilincinde olup programa başvuru kendi iradelerine bağlıdır. Gülenay Pema Antep veya asistan eğitmenlerinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

http://gulenaypema.com‘da yer alan tüm içerik, kullanım ve yasal hakları Gülenay Pema Antep’e aittir. Katılımcıların eğitime katılmadan önce http://gulenaypema.com adresinde yer alan Gizlilik ve Saklama Yükümlülüğü, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formunu eksiksiz ve detaylı olarak doldurup imzalayarak göndermesi halinde, Sözleşme ve Formda belirtilen tüm kuralları okuyup kabul ettiği manasına gelecektir. Eğitim/İnzivaya katılım, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formu’nun gönderilmesi akabinde verilen bilgilerin Gülenay Pema Antep tarafından değerlendirilmesi sonucunda onaylanacaktır.

Bu web sitesindeki tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı tasarlanmıştır. Burada herhangi bir hastalığı ya da durumu teşhis, yatıştırma, tedavi veya iyileştirme amaçlanmamıştır. İşbu elektronik posta içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır.

Söz konusu bilgiler elektronik posta alıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.

 


 

YogANA Eğitmenlik Programı, Gizemli Dişilik Eğitmenlik Programı, Meditasyon Eğitmenlik Programı katılımcıları ile yapılan sözleşme içeriği:

Sözleşme

İş bu sözleşme bir tarafta Milas/Muğla adresinde mukim Gülenay Antep (“Eğitimci”) ile diğer tarafta …………. adresinde mukim …………(“Katılımcı”) arasında aşağıdaki esaslar ve şartlar dâhilinde Taraflarca …… tarihinde aşağıdaki koşullarda karşılıklı mutabık kalınarak akdedilmiştir.

 1. Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme Eğitimci ile Katılımcı arasındaki hizmet sözleşmesinin şartlarını belirlemektir.

 1. Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcı’nın kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Eğitim/İnziva içeriği veya Eğitmen/asistan eğitmen hakkında mesnetsiz açıklamalarda bulunamaz, basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.

Katılımcı eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriğinin FSEK ve sair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet haklarının Gülenay Pema Antep’e ait olacağını ve eğitimcinin meslek sırlarının veya eğitim sırasında alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarmayacağını, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacaktır.

Taraflar eğitimin sona ermesinden sonra da gizlilik sözleşmesi koşullarına süresiz olarak devam ederler.

 1. Uyarı ve Bilgilendirme

Bu eğitimler/inzivalar sağlık hizmeti niteliğinde bir terapi, teşhis, tanı veya tedavi olmayıp, eğitim/inzivaya gelecek kişiler bunun bilincinde olup programa başvuru kendi iradelerine bağlıdır. Eğitmen veya asistan eğitmenlerinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Eğitimler/inzivalar tıbbi veya psikoterapi tedavi amaçlı değildir. Program katılımcıları, liderleri, görevlileri ve programa yardım eden kişiler akıl ve ruh sağlığı uzmanı veya tıp doktoru değillerdir ve programda akıl ve ruh sağlığı uzmanı yer almayacaktır.

Katılımcının program sırasında zihinsel rahatsızlık benzeri herhangi bir durum yaşaması halinde program yöneticileri ile görüşüp hemen bir ruh ve akıl sağlığı uzmanına danışması tavsiye olunur.

Program sırasında ara verilmekte olup, katılımcı ortamın ve diğer katılımcıların huzurunu, düzenini bozmamak kaydı ile istediği zaman terk edebilir.

Katılımcının fiziksel veya ruhsal bir sağlık sorununun olması, tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı ile ilgili destek alması halinde, eğitimler/inzivalar öncesinde eğitimler/inzivalar katılacağını ve eğitimler/inzivalar uygulamalarını, tıbbı yardım aldığı kişi ve kuruluşlara veya akıl ve ruh sağlığı uzmanlarına bildirmesi ve aldığı önerilere göre hareket etmesi zorunludur. Ayrıca, eğitimci ve ilgililere bu durumu ve sağlık sorununun ne olduğunu yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Doktor veya akıl ve ruh sağlığı uzmanınca katılımcının program katılımına engel teşkil eden bir sağlık sorununun tespit edilmesi ve program içeriği bilgilerinin incelenmek üzere talep edilmesi halinde, program içeriği ile ilgili bilgiler verilebilir.

Katılımcı, bu sözleşme ve sözleşmeye ekli katılımcı formu ve diğer belgeleri imzalamakla veya programa katılmak istediğini ve sözleşme ve şartlarını kabul ettiğini internet ortamında kabul etmek veya elektronik posta göndermekle sözleşme hükümleri geçerli hale gelir. Katılımcı hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızası ile hareket ettiğini, program sırasında veya sonrasında kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu, eğitimci ve/veya eğitimci asistanlarının sorumluluğunun ise sadece programı düzenli sunmak ve uygulamak olduğunu, bunun dışında eğitimcilerin herhangi bir taahhütlerinin veya sorumluluklarının olmadığını önceden kabul ve beyan eder.

Eğitimci eğitim/inziva içeriklerini dilediği zaman değiştirmekte, yeni uygulama ve çalışma eklemekte veya çıkarmakta tamamıyla serbesttir.

Katılımcıdan yanıtlanması talep edilen diğer belge ve beyanlar, iletişim bilgileri (isim, e-posta adres, telefon numarası ve posta (tebligat)adresi v.s.) yaşı, gerektiğinde meslek veya mevcut bir rahatsızlığı olup olmadığı bilgilerini vermesi talep edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizi program ve hizmeti sunmak, hizmetler, program ve uygulaması hakkında katılımcı ile irtibata geçmek, bilgileri güncellemek, sürdürmek ve gerektiğinde 3.şahısların lojistik, konaklama ve benzeri diğer işlevleri Eğitimci adına yerine getirmesi amacıyla kullanılabilir.

 1. Katılımcının Yükümlülükleri

Katılımcı, eğitim/İnziva çalışmaları veya dinlenme sırasında ses kaydı alınmasına, kamera ile çekim yapmasına, fotoğraf çekilmesine, çekilen fotoğraf, ve videoların internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, programın tanıtım faaliyetleri içerisinde, gösterimine, yayınlanmasına, her türlü paylaşımına, süre şartı koymaksızın onay ve muvafakat etmektedir. Bu çalışmalardan dolayı her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir ücret veya tazminat v.s.talebinde bulunmayacaktır.

Katılımcı, kayıt olup sözleşmeyi ve eki niteliğindeki katılım formunu imzaladığı veya internet ortamında sözleşme ve koşullarını kabul ettiği sırada hangi tarihteki programa katılmak istediğini yazılı olarak veya mail yoluyla bildirecektir.

Katılımcı, bu sözleşmeye ek, katılımcı formu içeriğini ve burada belirtilen hususları imzalamakla veya elektronik posta göndermekle kabul etmiş sayılır.

 1. Cayma Hakkı

Katılımcı, sözleşmenin/formun imzalandığı veya sözleşmenin/formun kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden/formdan ve eğitim/inzivaya katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi/formu imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile eğitim/inzivaya uygulayıcılarına sözleşmenin/formun imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Sözleşmenin/formun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, iş bu sözleşme hükümlerini uymayı aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sözleşme hükümleri başvurulan eğitim/inziva dönemini kapsayacak olup sözleşmenin imzalandığı veya kabul edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, bu hakkını daha sonra kullanamaz.

Sözleşme hükümleri gereği sözleşme tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde uygulanmak üzere, hangi tarihli programa katılacağını, o programın başlama süresinden en az 30 gün önce bildiren katılımcıya, kendisine katılacağı programın başlayış ve bitiş tarihleri, uygulanacağı yer bilgileri ve programa katılabilmesi için ödemesi gereken ücret veya kalan ücret bedeli, yatıracağı banka şubesi, yazılı veya elektronik posta ile bildirilir. Bildirimden itibaren 7 gün içerisinde mazeretsiz olarak bedel tamamı veya kalan bedel yatırılmaz veya bildirime yanıt verilmez ise talep ettiği tarihe ilişkin programa katılma hakkını kayıp eder.

Katılımcının talep ettiği tarihteki programa katılma talebi başvurunun yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilemezse bu hususta eğitimcinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Katılımcı, sözleşmeyi imzaladığı tarihten başlamak üzere mazeret göstermeksizin kullanabileceği cayma hakkı hariç, sözleşmenin geçerlik süresi olan 1 takvim yılı içerisinde yazılı veya elektronik posta ile yılın çeşitli tarihlerinde yapılan ve kendisine önceden bildirilen hiçbir programa katılmaz ise bu, tek taraflı ve kusurlu sözleşmeye aykırı davranış kabul edilir, yapılan ödemeler iade edilmez.

 1. Ödeme Koşulları

Havale/EFT ile Eğitimcinin bildireceği banka hesaplarına yatırılarak yapılabilir.

Hizmet alımının programa alınma başlangıcı, katılımın onaylandığı an değil, havale/eft nin Eğitimci hesaplarına ulaştığı andır.

 1. Tebligat Koşulları

Taraflar iş bu sözleşmede ve ayrıca katılımcının okuyup içeriğini, tüm madde ve hükümlerini ve yükümlülüklerini aynen kabul ettiği ve imza altına aldığı sözleşmeye ek “Katılımcı Formu”nda yer alan adres, telefon, faks ve mail bilgilerinin doğru olduğunu, tebligata yarar açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın tarafları bağlayıcı, geçerli ve yasal tebligat olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

 1. Sözleşmenin İhlali

İş bu sözleşme ve eki niteliğindeki katılım formu çerçevesindeki tüm beyan, kabul ve taahhütlerinin doğrudan doğruya kendisini veya ilgilileri sözleşme tarihinden sonra herhangi bir şekilde hak sahibi olabilecek bütün külli ve cüz-i halefleri de bağladığını, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan, örneğin kendisi, ailesi, ortakları, diğer iştirakleri/bağlı şirketleri vasıtasıyla işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmemeyi, ettirmemeyi, ettiği veya ettirdiği takdirde de Eğitmen’e, her bir ihlal için ayrı ayrı 5.000 Avro (Beş bin Avro) meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

Taraflar iş bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin Milas Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

 1. Yürürlük

İş bu sözleşme toplam 11 (onbir) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında okunup aynen kabul edildikten sonra birlikte iki (2) nüsha olarak akdedilmiştir.